Huang Xiao Qing 3C

Huang Xiao Qing
IIIC
ITSET Arturo Martini di Castelfranco Veneto